Политика за поверителност. Общи условия.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Осъзнаваме колко е важна защитата на личните ви данни и затова обработваме само необходимите ни данните и въз основа на приложимото законодателство и по-специално Общия регламент за защита на личните данни(GDPR) и Закона за защита…